Aktualności

Zranienia i zakłucia przy świadczeniach zdrowotnych

Od 27 czerwca weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19.06.2013 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienia ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Czytaj więcej

Poronienie wypadkiem przy pracy

Sąd Najwyższy w uchwale z 10 stycznia 1979 r. (syg. akt. III PZP 19/78) uznał za wpadek przy pracy zdarzenie, w którym pracownica dźwigająca kartony w sklepie czyli wykonująca pracę, poroniła będąc w 2 miesiącu ciąży.

Czytaj więcej

Umowy cywilnoprawne a bhp

Umowy cywilno prawne nie zwalniają pracodawcy z zakresu odpowiedzialności za bhp podmiotów gospodarczych wykonujących pracę na jego rzecz, w kwestii wymagania art. 207 § 2 kodeksu…

Czytaj więcej

Szkolenia bhp on-line, PROMOCJA

Prowadzimy szkolenia on-line (e-lerningowe) dla pracowników i pracodawców wg wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 ze zm.)..

Czytaj więcej

Nowa karta wypadku w drodze do lub z pracy

Wchodzi w życie nowa karta wypadku w drodze do lub z pracy…

Czytaj więcej

Kontrola trzeźwości w pracy

Pracodawca otrzymał prawo kontroli stanu treźwości pracownika na zakładzie, za pomocą organu powołanego do utrzymania porządku.

Czytaj więcej

Palarnie a pomieszczenia higienicznosanitarne

Palarni nie zalicza się do pomieszczeń higienicznosanitarnych, znika również zapis o paleniu tytoniu w zakładach pracy zawarty w ogólnych przepisach bepieczeństwa i higieny pracy.

Czytaj więcej

Urlop

Od 1 stycznia urlop za poprzedni rok można wykorzystać do 30 września…

Czytaj więcej