Szkolenia już od 40 zł.

Prowadzimy szkolenia w formie tradycyjnej dla firmach i zakładów pracy jak i w  formie samokształcenia kierowanego (e-lerningowego).
Szkolenia w formie tradycyjnej to wykłady prowadzone bezpośrednio u zainteresowanego, zapewniamy materiały dydaktyczne i pełną dokumentację szkoleniową.

Szkolenia e-lerningowe 

Szkolenia w formie samokształcenia kierowanego (e-lerningowe) wg wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 ze zm.)

Prowadzimy szkolenie na stanowiskach:

 • administracyjno – biurowe
 • pracownik służby zdrowia
 • nauczyciel oraz pracownik placówki oświatowej
 • pracownik kadry inżynieryjno – technicznej
 • pracodawca i osoby kierujące pracownikami
 • nie wymienionych w rozporządzeniu o szkoleniach a, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia i życia

Materiały szkoleniowe przesyłamy w tradycyjnej formie papierowej (wysyłamy pocztą polską), lub w formie elektronicznej – e-mailem. Składają się z opracowań tematycznych związanych z programem szkolenia, oraz z testu odpowiedniego dla danego stanowiska pracy.

Materiały do samokształcenia kierowanego (e-lerningowe) to dostęp on-line do strony ze szkoleniami.

Zalety takiego szkolenia to:

 • wybierasz sobie dowolnie, czas i miejsce szkolenia,
 • nie ponosisz kosztów dojazdu na szkolenie,
 • oszczędzasz czas szkoląc się w dowolnym terminie dogodnym dla siebie,
 • wszystkie materiały do szkolenia masz dostępne u siebie na komputerze,
 • po zakończeniu otrzymujesz zaświadczenie drogą pocztową,

Postępowanie przy zamówieniu szkolenia e-lerningowego

 1. Wysłać e-maila (kontakt_bhp) z zamówieniem, informując o dziedzinie szkolenia i wyborze formy szkolenia (on-line, materiały dostarczone e-mailem, lub w formie tradycyjnej)
 2. Po otrzymaniu informacji zwrotnej dokonać wpłaty na konto podane w korespondencji
 3. Po otrzymaniu wpłaty na nasze konto przesyłamy materiały szkoleniowe i testy, lub hasło do platformy on-line gdzie udostępniamy materiały i testy,
 4. Po rozwiązaniu testów i przesłaniu do nas, wysyłamy zaświadczenia o odbytym szkoleniu bhp zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym szkoleń.

Informacje szczegółowe można uzyskać:

 • poprzez e-mail – kontakt_bhp
 • telefonicznie nr
   515 052092
  1. 506 620932