Prowadzimy usługi BHP z zakresu:

 • szkolenia pracowników, pracodawców, oraz osób na kierowniczych stanowiskach,
 • szkolenia e-lerningowe (samokształcenie kierowane),
 • nadzór BHP i p.poż,
 • nadzór nad budową i eksploatacją rusztowań– prowadzimy kontrole rusztowań
 • kontrole gaśnic i hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych,
 • opracowywania instrukcji, ocen ryzyka, dokumentacji bhp, dokumentacji powypadkowej
 • wykonujemy dokumentację dostosowania maszyn sprzed 1 maja 2004 r. do dyrektywy maszynowej 2006/42/WE,
 • współpracujemy przy wykonywaniu DTR-ek
 • obsługa firm przez internet (dostęp do własnej zakodowanej podstrony z wszelką dokumentacją firmy – skierowania i inne dokumenty zawsze dostępne),
 • pomiary oświetlenia (czynnik uciążliwy) na stanowisku pracy w ramach obsługi (nadzoru) firmy.

Na stronie udostępniamy również materiały i dokumentację z dziedziny BHP i p.poż. Powyższa tematyka dostępna jest po otrzymaniu jednego hasła dostępu, dla wszystkich materiałów.
Aby otrzymać hasło należy skontaktować się poprzez maila w zakładce KONTAKT.
Otrzymanie hasła związane jest z opłatą (abonamentem) za dostęp do kompletnych informacji, bez ukrytych dodatkowych opłat za aktualizacje w ciągu trwania abonamentu.
Opłata pozwala korzystać bez ograniczeń z zasobów znajdujących się na stronie, oraz z wszelkich aktualizacji jakie zostaną umieszczone na stronie podczas trwania abonamentu.

   Roczna opłata 120 zł brutto
   Półroczna opłata 90 zł brutto
   Kwartalna opłata 60 zł brutto

Opłat proszę dokonywać na poniżej podane konto:
BHP-e
ING Bank Śląski
95 1050 1403 1000 0090 9544 2910

Aby przyspieszyć uzyskanie dostępu do materiałów proszę o przesłanie
e-maila z informacją o wpłacie na konto