Urlop

Od 1 stycznia urlop za poprzedni rok można wykorzystać do 30 września
Podstawa prawna
Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1378 art.1