Pracownik administracyjno-biurowy

Pracodawca i kierownik

Nauczyciel

Lekarz

Pielęgniarka

Kierownik prac na wysokości

.

.

.

.

.

.

.