Palarnie a pomieszczenia higienicznosanitarne

Palarni nie zalicza się do pomieszczeń higienicznosanitarnych, znika również zapis o paleniu tytoniu w zakładach pracy zawarty w ogólnych przepisach bepieczeństwa i higieny pracy. A reguluje to ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
Podstawa prawna:
Dz.U. 2003 nr 169 poz.1650,
Dz.u. 2010 nr 81 poz. 529
Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654