Nowa karta wypadku w drodze do lub z pracy

Wchodzi w życie nowa karta wypadku w drodze do lub z pracy.
W dniu 7 maja 2012 weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania.
Podstwa prawna
Dz.U.2012 nr 0 poz. 482
Dz.U.2002 nr 237 poz. 2015