Zranienia i zakłucia przy świadczeniach zdrowotnych

Od 27 czerwca weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19.06.2013 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienia ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
W rozporządzeniu uwzględniono ważne tematy dla bezpieczeństwa pracy:
1.Należy wykonać ocenę ryzyka dotyczącą zranień ostrymi narzędziami. Ta ocena ryzyka powinna być aktualizowana co 2 min. lata
2.Należy opracować procedury bezpiecznego postępowania z ostrymi narzędziami, procedury te również podlegają aktualizacji i kontroli min. co 2 lata.
3.Należy sporządzać raporty bhp w zakresie zranień co 6 m-cy obejmujący jeszcze inne paragrafy z tego rozporządzenia, a co ciekawe pierwszy raport powinien być sporządzony do 28.02.2014 r. (jest to konkretny zapis w rozporz.)
4.Powinno się prowadzić wykaz zranień ostrymi narzędziami.