Na podstawie rozporządzenia ogólne przepisy bhp paragr. 80.1 i 80.1 pracodawca może stworzyć wykaz prac szczególnie niebezpiecznych w zakładzie
Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych

Opracowanie podstawowych zasad tworzenia z zakresu prawa pracy i dokumentów z BHP jak: instrukcje, ocena ryzyka, zarządzenia, szkolenie,
Dokument BHP

.

.

.

.

.

.

.

.