Ewakuacja pracowników-zarządzenie, powierzenie obowiązków
Informacja o zapoznaniu się z ryzykiem
Karta szkolenia wstępnego
Lista obecności na szkoleniu bhp
Oświadczenia p-poż i ocena ryzyka, nowoprzyjęci
Pierwsza pomoc – zarządzenie wyznaczenie pracowników
Protokół z egzaminu
Protokół po kontroli BHP
Przydział odzieży roboczej, ochronnej, środków czystości
Rejestr wypadków
Rejestr zaświadczeń
Skierowanie na badania profilaktyczne
Zaświadczenie szkolenie okresowe

.

.

.

.

.

.

.

.

.